dag17_Tobermory

x DSC06178 waterfront Tobermory x DSC06179 x DSC06180 x DSC06181 Fladdda, onderdeel van de Treshnill eilanden
x DSC06182 x DSC06183 x DSC06194 eidereenden x DSC06195
x DSC06198 aalscholvers x DSC06200 zeehond x DSC06202 x DSC06205 papegaaiduikers in de lucht en in het water
x DSC06207 x DSC06218 aankomst op Lunga x DSC06221 x DSC06225
x DSC06226 x DSC06229 x DSC06250 3 puffins x DSC06264 Alk
x DSC06266 x DSC06285 x DSC06288 x DSC06289
x DSC06291 een paar ruines van woningen x DSC06292 x DSC06293 x DSC06301
x DSC06316 x DSC06325 x DSC06331 x DSC06338
x DSC06341 x DSC06342 x DSC06349 x DSC06350
x DSC06351 x DSC06355 x DSC06356 x DSC06357 Alk en een papegaaiduiker
x DSC06360 x DSC06362 x DSC06365 terug naar de boot x DSC06367 helder water
x DSC06369 x DSC06378 Staffa x DSC06389 Staffa eiland x DSC06399
x DSC06404 de Fingal's grot x DSC06408 hexagonale basalt pilaren x DSC06409 x DSC06417
x DSC06425 x DSC06428 x DSC06430 x DSC06433
x DSC06437 x DSC06439 x DSC06443 Fingal's cave x DSC06453
x DSC06454 x DSC06457 havenfront Tobermory x DSC06459 x DSC06460 pier met ferry naar Kilchoan
x DSC06461 helder water in de haven x DSC06464 x DSC06467 de tuin van onze B&B Achafroich x DSC06468 blauwe papaver bloemen