dag18_Tobermory-Salen

x DSC06485 Akelei x DSC06486 x DSC06487 x DSC06489
x DSC06491 x DSC06492 Ons verblijf deze dag , Hotel Glenforsa (dag 18) x DSC06493 met een eigen vliegveld.... x DSC06494
x DSC06497 x DSC06499 x DSC06500 x DSC06469
x DSC06470 x DSC06471 x DSC06473 x DSC06474
x DSC06475 toepasselijke motto x DSC06476 x DSC06477 x DSC06478
x DSC06479 afdaling naar Devaigh x DSC06480 x DSC06481 strand bij Calgary x DSC06482
x DSC06483 x DSC06484 even een thee pauze in mooie tuin dag18-map our route from Tobermory to Salen