Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik een privacyverklaring opgesteld  en ook een cookieverklaring. In deze Privacy verklaring wiil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. In de cookieverklaring wil ik ook informatie  geven over hoe ik omga met cookies die mijn website plaatst op uw computer, smartphone of tablet.