Achtergrond van de Becht stamboom

In 1958 keerde ons gezin na een vierjarig verblijf op het eiland Banka in Indonesie, terug naar Nederland. Als een klein jongetje van bijna vijf kwam ik toen voor het eerst in aanraking met mijn oma en haar zuster, Anna en Marina Becht. Beide zusters woonden in Den Haag in statige herenhuizen naast elkaar in de Javastraat. Na eerst een aantal jaren in het huis van mijn oma op nr 56 gewoond te hebben, verhuisden wij zeven jaar later naar de Javastraat 54 naar het huis van mijn oudtante Marien. Zowel mijn oma als haar zuster maakten een grote indruk op mij niet alleen door hun vriendelijkheid en levensstijl, maar ook doordat zij zozeer pasten in het beeld dat die grote kasten van huizen aan de statige Javastraat uit de tweede helft van de vorige eeuw opriepen. Je waande je echt weer terug in de tijd van Couperus.

Veel later kwam ik in het genealogie blad Gens Nostra een een artikel met het levensverhaal van Tony Becht (1839-1856) tegen over ene Tony Becht, geschreven door Rebecca Steenhoff-Schoonbeek. Deze Antonie verliet op veertien jarige leeftijd het Gymnasium tot groot ongenoegen van zijn ouders om aan te monsteren als scheepsjongen op het barkschip "De twee Jeannes". Na 4 maanden op zee gevaren te hebben viel hij uit de mast en overleed hij op vijftien jarige leeftijd. Deze Antonie bleek de oudste broer te zijn van de vader van mijn oma, waardoor mijn interesse in de Becht stamboom nog meer werd gewekt. De vader van Anthony Becht was Anthonie Jacobus Becht (1804-1884) die o.a. de eerste Nederlandse tandarts was die in het buitenland zijn opleiding genoot en samen met zijn latere collega dr. van der Hoeven de grondlegger was van de Nederlandse tandartsenopleiding. Van hem is een handgeschreven levensverhaal bewaard gebleven, tegenwoordig in mijn bezit.

 

Tony Becht (1839-1856)(Tony Becht 1839-1856)

 

 

genealogie

Over de hele wereld waren en zijn er meerdere verschillende geslachten BECHT. Het is vrijwel zeker, dat alle geslachten hun oorsprong vinden in Duitsland. Ook anno 1997 bevinden de meeste personen BECHT in Duitsland. Er wordt momenteel door diverse genealogen onderzoek gedaan naar meerdere geslachten BECHT. Het is onmogelijk om te schatten om hoeveel geslachten het gaat. Wellicht zijn het er meer dan vijftien. Zo zijn er geslachten in Naurod, Alsbach-Hahnlein, Kassel, de Elsass, enz.. Vast staat dat het oudste geslacht BECHT het geslacht uit Reutlingen is. Het is mogelijk om terug te gaan tot 1243. Dit oude geslacht heeft in de loop van de eeuwen vele takken nagelaten. Een tak heeft zich, via Heilbronn, in de 18e eeuw naar Nederland verplaatst. het toeval wil, dat al de andere takken nu zijn uitgestorven. In Nederland leven aldus de enige overblijvenden van het Reutlinger geslacht BECHT. Uiteraard ligt het voor de hand, dat ooit nog onbekende geslachten afkomstig blijken te zijn van het Reutlinger geslacht.

In Nederland leven de nakomelingen van drie verschillende geslachten BECHT, alle afkomstig uit Duitsland:

  Het geslacht waarvan Johan Hendrik Maurits (1771-1853), de goudsmit, de oudste nederlandse voorvader is. Hij is een telg van het oude geslacht BECHT uit Reutlingen. Zijn tak heeft o.a. de bekende BECHTEN van de winkels in de Haagse Passage voortgebracht. Ook kunstverzamelaar Frits Becht is een nakomeling van dit geslacht.
  Het geslacht waarvan Johan Balthasar (1711-1797) de oudste Nederlandse voorvader is. het enige wat wij weten is, dat hij uit de omgeving Dartmstadt komt. Mogelijk heeft hij te maken met het geslacht uit omgeving Medenbach of met de Bechten uit omgeving Giessen of Buseck. Zijn tak heeft o.a. de bekende uitgever Herman Johan Wilhelm BECHT (1862-1922) uit Amsterdam voortgebracht. Ook de bekende dominee Nicolaas Antoni BECHT (1877-1934) uit Arnhem is van dit geslacht. De "Ds Bechtlaan" in Arnhem is naar hem vernoemd. Verder de eerste ''echte'' Nederlandse tandarts Anthonie Jacobus Becht (1804-1884) , uit Den Haag. En uiteraard Tony. Ook van dit geslacht leven nog steeds nakomelingen.
  Tenslotte is daar de tak van Johann Andreas Becht (1736-??). Hij kwam in de 18e eeuw als huursoldaat vanuit zijn geboorteplaats Medenbach naar Nederland. Zijn zoon vestigde zich in Bergen op Zoom (BOZ), waar nu nog steeds het grootste gedeelte van dit geslacht woont! Nakomelingen zijn o.a. de bekende limonade-Bechten, wie kent niet ''B3'' (Betekent Becht, limonade-industrie). Ook binnen de wereld van het carnaval speelden ze een grote rol. Iedereen kent nog wel burgemeester Becht (1910-1982) van Vaals en Tilburg, ook een telg van dit BOZ geslacht. Naar hem is in Tilburg een weg vernoemd de Bechtweg.

 

Kortom: In Nederland zijn er drie geslachten:

 

  1. de Reutlinger BECHT genealogie (uit Reutlingen)
  2. De "Haagse" BECHT genealogie (uit Darmstadt)
  3. De BOZ BECHT genealogie (uit Medenbach)

    

    

    Een compleet overzicht van de Bechten kon u vinden op de website van Rebecca Steenhoff-Schoonbeek, die zeer uitvoerig de Becht familie heeft onderzocht en gerapporteerd. Daar waren ook alle persoons- en familiegegevens te vinden. Helaas zijn door haar overlijden deze gegevens niet meer beschikbaar. Wel is een vroege versie van deze database beschikbaar bij mij en ook zondere verdere ondersteuning te verkrijgen.

    

   Vanaf 7 mei 2000 zijn nu ook alle Becht stamboomgegevens van mijn website verwijderd.